Αίθουσες

για αθλητικές δραστηριότητες

Διαμορφωτής 3D αίθουσας

Συμπληρώνοντας τα στοιχεία της κατασκευής που επιθυμείτε έχετε την δυνατότητα να μάθετε το κόστος αγοράς της.

1 Επιλέξτε τον τύπο της αίθουσας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΆΛΛΕΣ

περιστροφή

μεγέθυνση

Τύπος Αίθουσας

Μήκος
 

Πλάτος
 

ΥΨΟΣ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ

σκεπής

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΆ

διαλέξτε χρώμα

σκεπής

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΆ

δωρεάν εκτίμηση

scale
x
y
z
typ dachu

τύπος δαπέδου

χρώμα τοιχοποιίας

χρώμα σκεπής

3 Ρωτήστε τιμή

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαθέσιμα μεγέθη

Προσαρμοσμένες αίθουσες

 • Αίθουσες για αθλητικές Δίρριχτη στέγη 10μ
 • Αίθουσες για αθλητικές Δίρριχτη στέγη 15μ
 • Αίθουσες για αθλητικές με κλίσεις 15μ
 • Αίθουσες για αθλητικές Δίρριχτη στέγη 20μ
 • Αίθουσες για αθλητικές με κλίσεις 20μ
 • Αίθουσες για αθλητικές Δίρριχτη στέγη 25μ
 • Αίθουσες για αθλητικές με κλίσεις 25μ
 • Αίθουσες για αθλητικές Δίρριχτη στέγη 30μ
 • Αίθουσες για αθλητικές με κλίσεις 30μ
 • Αίθουσες για αθλητικές οκταγωνικό 18μ
 • Αίθουσες για αθλητικές οκταγωνικό 25μ
 • Αίθουσες για αθλητικές οκταγωνικό 20μ
 • Πλάτος 15μ
  Τύπος σκεπής Δίρριχτη στέγη
  Μήκος Οτιδήποτε
  Ύψος πλαϊνών 3μ/3,5μ/4μ/4,5μ/5μ
  Ύψος κορυφής 5,02μ/5,52μ/6,02μ/6,52μ/7,02μ
  Κατασκευή Αλουμίνιο
  Πλαϊνή επένδυση Υλικό από PVC;
  T-18 / T-35 αυλακοτό φύλλο;
  Σύνθετο πάνελ 40χιλ. / 60χιλ
  Γωνία στέγης 22°

  ΡΩΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

 • Πλάτος 15μ
  Τύπος σκεπής Δίρριχτη στέγη
  Μήκος Οτιδήποτε
  Ύψος πλαϊνών 3μ/3,5μ/4μ/4,5μ/5μ/5,5μ
  Ύψος κορυφής 6,03μ/6,53μ/7,03μ/7,53μ/8,03μ
  Κατασκευή Αλουμίνιο
  Πλαϊνή επένδυση Υλικό από PVC;
  T-18 / T-35 αυλακοτό φύλλο;
  Σύνθετο πάνελ 40χιλ. / 60χιλ
  Γωνία στέγης 22°

  ΡΩΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

 • Πλάτος 15μ
  Τύπος σκεπής Με κλίσεις
  Μήκος Οτιδήποτε
  Ύψος πλαϊνών 3μ/3,5μ/4μ/4,5μ/5μ/5,5μ
  Ύψος κορυφής 7,91μ/8,41μ/8,91μ/9,41μ/9,91μ
  Κατασκευή Αλουμίνιο
  Πλαϊνή επένδυση Υλικό από PVC;
  T-18 / T-35 αυλακοτό φύλλο;
  Σύνθετο πάνελ 40χιλ. / 60χιλ
  Γωνία στέγης 22° - πάνω, 38° - κάτω

  ΡΩΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

 • καλοκαιρινές αίθουσες

  Πλάτος 20μ
  Τύπος σκεπής Δίρριχτη στέγη
  Μήκος Οτιδήποτε
  Ύψος πλαϊνών 3μ/3,5μ/4μ/4,5μ/5μ/5,5μ/6μ
  Ύψος κορυφής 7,04μ/7,54μ/8,04μ/8,54μ/9,04μ
  Κατασκευή Αλουμίνιο
  Πλαϊνή επένδυση Υλικό από PVC;
  T-18 / T-35 αυλακοτό φύλλο;
  Σύνθετο πάνελ 40χιλ. / 60χιλ
  Γωνία στέγης 22°

  ΡΩΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

 • Πλάτος 20μ
  Τύπος σκεπής με κλίσεις
  Μήκος Οτιδήποτε
  Ύψος πλαϊνών 3μ/3,5μ/4μ/4,5μ/5μ/5,5μ
  Ύψος κορυφής 8,92μ/9,42μ/9,92μ/10,42μ/10,92μ
  Κατασκευή Αλουμίνιο
  Πλαϊνή επένδυση Υλικό από PVC;
  T-18 / T-35 αυλακοτό φύλλο;
  Σύνθετο πάνελ 40χιλ. / 60χιλ
  Γωνία στέγης 22° - πάνω, 38° - κάτω

  ΡΩΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

 • Πλάτος 25μ
  Τύπος σκεπής Δίρριχτη στέγη
  Μήκος Οτιδήποτε
  Ύψος πλαϊνών 3μ/3,5μ/4μ/4,5μ/5μ/5,5μ/6μ
  Ύψος κορυφής 8,05μ/8,55μ/9,05,/9,55μ/10,05μ
  Κατασκευή Αλουμίνιο
  Πλαϊνή επένδυση Υλικό από PVC;
  T-18 / T-35 αυλακοτό φύλλο;
  Σύνθετο πάνελ 40χιλ. / 60χιλ
  Γωνία στέγης 22°

  ΡΩΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

 • Πλάτος 25μ
  Τύπος σκεπής με κλίσεις
  Μήκος Οτιδήποτε
  Ύψος πλαϊνών 3μ/3,5μ/4μ/4,5μ/5μ/5,5μ
  Ύψος κορυφής 9,93μ/10,43μ/10,93μ/11,43μ/11,93μ
  Κατασκευή Αλουμίνιο
  Πλαϊνή επένδυση Υλικό από PVC;
  T-18 / T-35 αυλακοτό φύλλο;
  Σύνθετο πάνελ 40χιλ. / 60χιλ
  Γωνία στέγης 22° - πάνω, 38° - κάτω

  ΡΩΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

 • Πλάτος 30μ+
  Τύπος σκεπής Δίρριχτη στέγη
  Μήκος Οτιδήποτε
  Ύψος πλαϊνών 3μ/3,5μ/4μ/4,5μ/5μ/5,5μ/6μ
  Ύψος κορυφής 9,06μ/9,56μ/10,06μ/10,56μ/11,06μ
  Κατασκευή Αλουμίνιο
  Πλαϊνή επένδυση Υλικό από PVC;
  T-18 / T-35 αυλακοτό φύλλο;
  Σύνθετο πάνελ 40χιλ. / 60χιλ
  Γωνία στέγης 22°

  ΡΩΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

 • Πλάτος 30μ+
  Τύπος σκεπής με κλίσεις
  Μήκος Οτιδήποτε
  Ύψος πλαϊνών 3μ/3,5μ/4μ/4,5μ/5μ/5,5μ
  Ύψος κορυφής 10,94μ/11,44μ/11,94μ/12,44μ/12,94μ
  Κατασκευή Αλουμίνιο
  Πλαϊνή επένδυση Υλικό από PVC;
  T-18 / T-35 αυλακοτό φύλλο;
  Σύνθετο πάνελ 40χιλ. / 60χιλ
  Γωνία στέγης 22° - πάνω, 38° - κάτω

  ΡΩΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

 • Πλάτος 18μ
  Τύπος σκεπής οκταγωνικό
  πλευρικό ύψος 3μ/4μ
  ύψος κορυφογραμμής 5,92μ/6,92μ
  μέγεθος τμήματος 229μ2
  κλήση στέγης 18°
  το μήκος του μακρύτερου στοιχείου 9,46μ

  ΡΩΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

 • Πλάτος 25μ
  Τύπος σκεπής οκταγωνικό
  πλευρικό ύψος 3μ/4μ
  ύψος κορυφογραμμής 7,06μ/8,06μ
  μέγεθος τμήματος 441μ2
  κλήση στέγης 18°
  το μήκος του μακρύτερου στοιχείου 13,14μ

  ΡΩΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

 • Πλάτος 20μ
  Τύπος σκεπής οκταγωνικό
  πλευρικό ύψος 3μ/4μ
  ύψος κορυφογραμμής 6,25μ/7,25μ
  μέγεθος τμήματος 283μ2
  κλήση στέγης 18°
  το μήκος του μακρύτερου στοιχείου 10,51μ

  ΡΩΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

Παραδείγματα έργων

πάντα υψηλών προδιαγραφών

ΔΕΙΤΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

ΥΨΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Προσοχή στις λεπτομέρειες

ΥΨΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΛΕΓΞΕ ΤΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαμορφώστε


Για λεπτομερή προσφορά τιμής, παρακαλούμε διαμορφώστε την αίθουσα σας και στείλτε μας τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Διαμορφώστε

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ

+30 694 299 9444
πίσω