Διαμορφωτής αίθουσας

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΤΕΝΤΑΣ

1 Επιλέξτε τον τύπο της αίθουσας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΆΛΛΕΣ

2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΤΕΝΤΑΣ

περιστροφή

μεγέθυνση

Μήκος

Πλάτος

Ύψος

σκεπής

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΆ

διαλέξτε χρώμα

σκεπής

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΆ

δωρεάν εκτίμηση

scale
x
y
z
typ dachu

τύπος δαπέδου

χρώμα τοιχοποιίας

χρώμα σκεπής

3 Ρωτήστε τιμή

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
πίσω