Αποθήκη Αίθουσες Szczyty

Τύπος
Αίθουσα Αποθήκης

Ύψος
4

πλάτος
25

μήκος
40

Τύπος καλύμματος
Μεταλλικό φύλλο

πίσω