Αποθήκη Αίθουσες Legnica

Τύπος
Αίθουσα Αποθήκης

Ύψος
4,2

πλάτος
16

μήκος
60

Περιμετρικά
Μεταλλικό φύλλο

πίσω