Αποθήκη Koroszczyn

Τύπος
Αίθουσα Αποθήκης

Ύψος
5

πλάτος
20

μήκος
95

Τύπος καλύμματος
Μεταλλικό φύλλο

πίσω