Αποθήκη Koroszczyn

Τύπος
Αίθουσα Αποθήκης

Ύψος
5

πλάτος
20

μήκος
95

Περιμετρικά
Μεταλλικό φύλλο

πίσω